Auksjon nr. 45

Kategori: Militær

Objekter jeg vil by på:
Ingen objekter i listen
Objekt nr: 1641
Beskrivelse: 1. BERGBATTERIS REKRUTSKOLE. Oppstilling i havneområde
Årstall: 1922
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: Hangaard
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1642
Beskrivelse: ARVID. Tegn. fargekort fra legekontor. Soldat ser dårlig. A6 i farger
Årstall: 1973
Kvalitet: 2
Produsent/foto: S.K. 108 B
Utrop: 75,-
Objekt nr: 1643
Beskrivelse: BARDO. Bataljonsleiren i B. Officermesse med kjøkken. Nærbilde. Brukt
Årstall: 1904
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: D. Abelsen
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1644
Beskrivelse: BARDO. Hundtorp. Tromsø Stifts Underofficersskoleleier. Nærbilde
Årstall: 1904
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: D. Abelsen
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1645
Beskrivelse: ELVEGAARDSMOEN. Kaserne t.v. Del av telt t.h. Brukt lystrykkort
Årstall: 1913
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: Løbstad. 103
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1646
Beskrivelse: FRA MOEN. Overfart paa Tømmerflaate. Nærbilde. Brukt lystrykkort
Årstall: 1910
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: O.J. Braathen. 1253
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1647
Beskrivelse: FREDRIKSTEN FESTNING. Hele vaktstyrken oppstilt utenfor
Årstall: Ca. 1015
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto:
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1648
Beskrivelse: GARDEN. Ved bryggen på Hovedøen. Pent oppstilte soldater. Brukt
Årstall: 1927
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: Wilse. 21369B
Utrop: 150,-
Objekt nr: 1649
Beskrivelse: GARDERMOEN. Infanterileir. Telt, og mange soldater. Brukt
Årstall: 1904
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: N.K. 786
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1650
Beskrivelse: GARDERMOEN. Nærbilde av postkontoret. Et par soldater + sykkel
Årstall: Ca. 1910
Kvalitet: 1
Produsent/foto: N.K. 1263
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1651
Beskrivelse: GARDERMOEN. Oppstilte soldater ved telt mellom brakkene
Årstall: 1907
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: A.L. Olsen
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1652
Beskrivelse: GARDERMOEN. Soldater i arbeidsantrekk foran brakke. Brukt
Årstall: 1907
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: A.L. Olsen
Utrop: 110,-
Objekt nr: 1653
Beskrivelse: GARDERMOEN. Soldaterhjemmet. Interiør med mange soldater. Brukt
Årstall: 1910
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: N.L. & R. 975
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1654
Beskrivelse: GARDERMOEN. Soldattropp med geværene klare. Brukt
Årstall: 1912
Kvalitet: 2
Produsent/foto: 1426
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1655
Beskrivelse: GIMLEMOEN ved Kristianssand. Oppstilling av hele leiren (?)
Årstall: Ca. 1905
Kvalitet: 1
Produsent/foto:
Utrop: 110,-
Objekt nr: 1656
Beskrivelse: GIMLEMOEN. En staut tropp med geværskyttere oppstilt. Brukt
Årstall: 1912
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: Hangaard
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1657
Beskrivelse: GIMLEMOEN. Lørdagspuds. Det barberes. Hele troppen følger med. Brukt
Årstall: 1913
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: Hangaard
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1658
Beskrivelse: GIMLEMOEN. Soldater slapper av utenfor leiren. Brukt
Årstall: 1903
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto:
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1659
Beskrivelse: GRAATENMOEN. Skiens Ynglingeforenings Soldaterhjem. Med soldater
Årstall: 1907
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: Nilssen. 158
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1660
Beskrivelse: HEISTAMOEN. Nærbilde av brakker inne i leiren. Brukt A6 kort i s/h
Årstall: 1961
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: Harstad. 14/9
Utrop: 75,-
Objekt nr: 1661
Beskrivelse: HELGELANDSMOEN. Nærbilde av pent hus. Kantine? Brukt fotokort.
Årstall: 1914
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: C.A. Hansen. 102
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1662
Beskrivelse: Hilsen fra GARDERMOEN. Noen soldater foran større hvitt hus. Brukt
Årstall: 1909
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto:
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1663
Beskrivelse: HVIL I SKOVEN. Soldater ved liten bekk. Brukt
Årstall: 1909
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: N.K. 1255
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1664
Beskrivelse: MILITÆR-LOT. 8 forskj. ubrukte av ymse slag. Bra kvalitet
Årstall: Ca. 1910-1920
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto:
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1665
Beskrivelse: NORSKE JÆGERE. Bivuak i Skoven. Med vinterkledde soldater. Farger
Årstall: 1904
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: Abel.
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1666
Beskrivelse: PAA UTMARSCH. Soldat tropp hviler seg mellom trærne. Brukt
Årstall: 1912
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto:
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1667
Beskrivelse: STARUMSLETTEN. Oppstilte vogner på rekke og rad. 2 soldater foran.
Årstall: 1908
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: N.K. 316
Utrop: 110,-
Objekt nr: 1668
Beskrivelse: SÆTERMOEN. Exercerpladsen. Oversiktsbilde. Leiren t.v. Brukt
Årstall: 1906
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto:
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1669
Beskrivelse: TARAL. 2 soldater m/matauk. " Hogge smør, og skjære brød". Ubrukt
Årstall: Ca. 1960
Kvalitet: 1
Produsent/foto: S.K. 63
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1670
Beskrivelse: TA-TE. Marinegast skryter for barna: "Det var nede i Salt Peanuts …"
Årstall: 1970
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: F.K. 614
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1671
Beskrivelse: TA-TE. Marinegast skyter mot måke. Brukt A6 fargekort
Årstall: 1978
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: F.K. 605
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1672
Beskrivelse: TA-TE. Soldat m/tung oppakning på ski.. "Se å få noe mer lett …" A6
Årstall: 1967
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: F.K.
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1673
Beskrivelse: TA-TE. Soldater oppstilt. "Skåret Dem under barbering?" Brukt
Årstall: 1974
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: S.K.. 102 B
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1674
Beskrivelse: TERNINGMOEN. Oppstilling mellom brakkene. Nærbilde
Årstall: Ca. 1910
Kvalitet: 1
Produsent/foto: Alfarheim. 52
Utrop: 125,-
Objekt nr: 1675
Beskrivelse: TRANDUM SOLDATHJEM. Nærbilde. Brukt fotokort
Årstall: 1939
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto:
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1676
Beskrivelse: TYSKLANDSBRIGADENS JULEKORT. Nisse på vei i bil mot Flensburg
Årstall: 1948
Kvalitet: 1
Produsent/foto: 6-6
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1677
Beskrivelse: VETERANFORENINGEN SSH 10.2.1968. Sjøforsvarets Skytteravd. 1941-4
Årstall: 1984
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: SSH
Utrop: 100,-
Objekt nr: 1678
Beskrivelse: ØYANMOEN. Artillerietablissementet. Soldater mellom brakkene. Brukt
Årstall: 1911
Kvalitet: 1-2
Produsent/foto: A.J. 428
Utrop: 125,-